• Kartlegging og overvåking av tungmetaller i oljesandområder 

      Bechmann, Pernille (Master thesis, 2011)
      I denne oppgaven har det blitt utført kartlegging av bakgrunnskonsentrasjoner av utvalgte grunnstoffer og andre viktige parametere (pH, DOC og TDN) i overflatevann rundt Statoils oljesandfelt Leismer i Alberta, Canada. ...