• Distributed MPC for Peak Power Reduction in Smart Homes 

      Bech, Axel (Master thesis, 2022)
      I de kommende årene anslås elektrisitetsetterspørselen og andelen ikke-kontrollerbar kraftproduksjon å øke. Forbedret forbrukerfleksibilitet er nødvendig for å imøtekomme økt produksjonsvolatilitet. I Norge i 2022 skal et ...