• Application of Bayesian neural networks for petroleum optimization 

      Baugstø, Sondre Wangenstein (Master thesis, 2019)
      Denne masteroppgaven undersøker bruken av Bayesianske nevrale nett for prediktiv modellering i oppstrøms olje- og gassproduksjon. Hypotesen er at Bayesianske nevrale nett kan brukes til å lage prediktive modeller som har ...