• En diskursanalytisk tilnærming til jegeren og jakta i Norge 

   Bauck, Victoria (Bachelor thesis, 2020)
   I denne oppgaven utforsker jeg representasjoner på jegeren og jakta i Norge, og belyser diskursen om hva dette innebærer. Jeg har brukt en induktiv tilnærming hvor jeg har latt empirien gi retning for interessante funn og ...
  • Læringsassistenters rolle i et kvalitetssystem 

   Bauck, Victoria (Master thesis, 2022)
   I denne kvalitative studien utforsker jeg hvordan læringsassistenter ved NTNU opplever sin egen rolle i et kvalitetssystem. Jeg har en empirisk og fortolkende tilnærming, og ønsker å se nærmere på hva læringsassistenter ...