• Høykvalitets norsk talesyntese 

      Bauck, Rasmus Rane (Master thesis, 2009)
      Talesyntese er en teknologi som søker å omdanne skreven tekst til naturlig tale. Arbeidet i denne masteroppgaven har tatt utgangspunkt i resultatene fra FONEMA-prosjektet, et samarbeid mellom NTNU og Telenor. Dette prosjektet ...