• En undersøkelse om hvilke faktorer som påvirker møte-effektivitet 

      Basso, Sissel Arhaug; Kolomainen, Jelena (Bachelor thesis, 2018)
      Ved bruk av teorier fra pensumbøker, artikler funnet på nett, andres oppgaver samt data fra egne undersøkelser belyser denne oppgaven viktige faktorer som spiller inn på ansattes opplevelse av møte-effektivitet. Målet med ...