•  Sammenligning av ulike metoder innen ekstremverdistatistikk 

      Bartz-Johannessen, Christoffer (Master thesis, 2010)
      Hensikten med denne oppgaven har vært å se på ulike metoder som i dag benyttes for å predikere ekstremverdier i marin sammenheng. Fem ulike metoder er sammenlignet. Metodene er valgt på grunnlag av hvor mye de benyttes og ...