• Økt mestringsevne hos pårørende til hjemmeboende palliative pasienter. 

      Baksvær, Hilde; Barlund, Ingrid (Bachelor thesis, 2016-09-08)
      Innledning: Mange pasienter ønsker å være hjemme i den palliative fasen. Det å være hjemme i denne fasen rammer ikke bare det fysiske, men også det psykiske, sosiale og eksistensielle hos pårørende. Det er opp til pårørende ...