• Lærer-elev-relasjonen og trivsel i skolen 

      Barlaup, Helene Nævdal (Bachelor thesis, 2019)
      Denne oppgaven belyser sammenhengen mellom temaene lærer–elev–relasjon og elevers trivsel i skolen. Jeg ønsker å finne ut hvordan elever på ett sjuende trinn opplever at læreren bør være mot dem for at de skal trives på ...