• Landet som skulle bli unntaket 

   Barland, Kari-Anne (Bachelor thesis, 2020)
  • When Women Rally 

   Barland, Kari-Anne (Master thesis, 2022)
   Hvorfor lykkes noen land i å demokratiseres seg, mens andre ikke gjør det? «Aktør-tilnærmingen» setter søkelys på hvem aktørene i prodemokratiske motstandsbevegelser er, og hvordan de involverte aktørene påvirker utfallet. ...