• Bransjerelaterte læringsaktiviteter i medie- og designfag - Praksis og involvering med arbeidslivet scorer høyt hos studentene 

   Stafseng, Terje; Barland, Jens (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Samarbeidet mellom høyere utdanning og arbeidslivet er blitt vektlagt sterkere de senere årene. Både NOKUT og Kunnskapsdepartementet prioriterer utvikling av slikt samarbeid på ulike nivåer. Dette er synlig gjennom meldinger ...
  • Inbound Marketing-strategi for LESS AS 

   Løvf, Sara Elisabeth (Bachelor thesis, 2018)
   Denne rapporten tar leseren gjennom et bachelorprosjekt som ble gjennomført våren 2018 innenfor studieretningen Medieledelse på NTNU i Gjøvik. Prosjektet er basert på oppdragsgiver LESS (Light Emergency Stretcher Systems) ...
  • Innholdsmarkedsføring for Laftekompaniet AS 

   Opåsen, Linda Wang; Hammerås, Katarina (Bachelor thesis, 2018)
   Denne rapporten bygger på et ønske fra hytteleverandøren Laftekompaniet om å øke sin digitale tilstedeværelse, for å styrke egen merkevare. Oppgaven tar for seg innholdsmarkedsføring som en ny måte for bedriften å nå ut ...
  • Innholdsmarkedsføring og forretningsmodeller 

   Krokan, Arne (Chapter; Peer reviewed, 2016)
  • Innholdsmarkedsføring testet på lesere av nettaviser 

   Barland, Jens; Olsen, Ragnhild Kr. (Høgskolen i Gjøviks rapportserie;05/2015, Research report, 2015-11-02)
   Vi oppsummerer denne pilotstudien med følgende observasjoner fra samtalen i lesergruppen: • De forholder seg til at medier inneholder både journalistikk og reklame, og skjelner mellom disse når journalistikk og reklame ...
  • Innholdsmarkedsføring – trend, konsept og kontekst 

   Barland, Jens (Chapter, 2016)
   This introductory chapter describes how the digitalization of media has boosted the trend of content marketing. In the context of digital media, content marketing is growing due to the fact that anyone can publish, ...
  • Innovation for New Revenue Streams from Digital Readers: The Case of VG+ 

   Barland, Jens (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   This case study of VG+, the platform for paid digital content published by the Norwegian media outlet VG,reports a process of innovation for new revenue streams in the digital news market. As is typical of suchmedia ...
  • Innovation of new revenue streams in digital media : journalism as customer relationship 

   Barland, Jens (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Recent digital transformations of the media landscape have altered media economics. Media outlets are experiencing a decline in newspaper circulation and are struggling to develop new revenue streams within digital media. ...
  • Journalistikken presses av manipulering og økonomi 

   Barland, Jens (Chronicle, 2015-09-25)
  • Konflikter mellom journalistikk og innholdsmarkedsføring 

   Barland, Jens (Chapter, 2016)
   First, this chapter discusses why journalistic media is developing content marketing as a prioritized business innovation. Subsequently, journalistic ideals are examined to explain how publishing journalistic content ...
  • Nettside med medieinnhold for Eira 

   Lange, Malene Hjertvik; Tollaksvik, Mia (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstillingen for dette bachelorprosjektet er:
  • Nyheter for ungdom 

   Lindeløff, Jeanette; Røsåsen, Anne; Thøring, Kristin (Bachelor thesis, 2019)
   Denne oppgaven er gitt av Aller Media AS om hvordan få ungdom til å lese mer nyheter. Aller Media har noe vanskeligheter med å nå målgruppen 12–18 år, derfor ønsket de å lage denne oppgaven slik at vi kunne løse denne ...
  • Redaktøren - toppleder eller reportasjeleder? 

   Barland, Jens (Research report, 2019)
   Situasjonen i mediebransjen setter redaktørene i et spenn. De leder mediebedrifter som i årevis har stått i store omstillinger og hvor utfordringene fortsatt er uoversiktlige. Det handler om økonomi, inntekter og hvordan ...
  • Søkemotorannonsering for Den Norske Turistforening 

   Hartz, Helle Formo; Mikalsen, Hilde (Bachelor thesis, 2017)
   Denne rapporten bygger på et ønske fra Den Norske Turistforening om å utvikle kommunikasjonen i digitale medier. Prosjektet introduserer Den Norske Turistforening for søkemotorannonsering som et nytt ledd i deres markedsføring. ...