• Trygghetsskapende sykepleietiltak for angstpasienter med brystsmerter 

      Andreassen, Kathrine G.; Rokseth, Kristine Uggedal; Barheim, Tonje (Bachelor thesis, 2021)
      Bakgrunn for valg av tema: Ut ifra egne erfaringer fra sykehuspraksis har vi vært i møte med pasienter med angstlidelse på somatisk avdeling. Det var tydelig at pasientene var angstpreget av innleggelsene. Sykepleierne var ...