• Consequence Classification in Maintenance Management 

      Baran, Mateusz (Master thesis, 2019)
      Ved å se tilbake i tid, kan det bli oppdaget at vedlikehold var noe unødvendig som måtte blitt gjennomført bare da noe ikke fungerte. Vedlikehold har blitt utviklet gjennom mange tiår og ble stadig viktigere over tid. I ...