• Omdømme : begrepets innhold, dets årsaker og konsekvenser 

      Bankel, Susanne; Hole, Martin (Master thesis, 2009-08-07)
      Omdømme er et tema som i de siste tiårene har fått stadig mer oppmerksomhet. Både forskere og akademikere innen mange ulike fagområder retter nå blikket mot omdømmebegrepet og dets omfattende innhold. En av grunnene til ...