• Avfallsfrie byggeplasser 

   Bang, Sofie (Master thesis, 2020)
   I en byggenæring som stadig vokser, og per dags dato representerer nesten 40 % av verdens energibruk og energirelaterte klimagassutslipp, vokser behovet for mer bærekraftige løsninger like fort. Sirkulær tankegang og optimal ...
  • Optimalisering av 3D laserskanning for kvalitetssikring 

   Aase, Preben; Egeland, Marius Midtun (Master thesis, 2022)
   Kvalitetssikring (KS) i produksjonen av byggeprosjekter er viktig for både å oppdage feil tidlig og for å gjøre arbeid riktig fra det bygges første gang. Tradisjonelle metoder for KS baserer seg i stor grad på stikkprøvekontroll ...
  • Optimalisering av 3D laserskanning for kvalitetssikring 

   Aase, Preben; Egeland, Marius Midtun (Master thesis, 2022)
   Kvalitetssikring (KS) i produksjonen av byggeprosjekter er viktig for både å oppdage feil tidlig og for å gjøre arbeid riktig fra det bygges første gang. Tradisjonelle metoder for KS baserer seg i stor grad på stikkprøvekontroll ...