• Kjønn, alder og personkonflikter i instituttsektoren 

      Bang, Sigrid (Master thesis, 2017)
      Målet med denne studien er å undersøke sammenhengen mellom kjønn, alder og opplevd konflikt i instituttsektoren. Bakgrunnen for dette er at konflikter i arbeidslivet er en utfordring som rammer mange, og som kan gi store ...