• Anomalous Thermoelectric Effect in Tilted Dirac and Weyl Semimetals 

      Ballestad, Thorvald Molthe (Master thesis, 2022)
      Effektive Dirac likninger i topologisk faststoff-fysikk kan, i motsetning til høy-energi ekvivalentene, ha ledd som ikke er Lorentz invariante. Flere slike systemer har blitt oppdaget, både teoretisk og eksperimentelt, ...