• Sammenligning av unormal avkastning og karakteristika ved selskapene 

      Balasingam, Nivandan (Master thesis, 2018)
      Denne studien har sin hensikt å se på sammenhengen mellom unormal avkastning og karakteristika ved tilbakekjøp av aksjer og videre identifisere hvilke motivasjoner som ligger bak valget. Selskapene er alle notert på Oslo ...