• EMD and Online EMD for Harmonic Detection in Power Systems 

      Baksvær, Martine Johanne Nordengen (Master thesis, 2019)
      I denne avhandlingen har harmoniske komponenter og deteksjonsmetoder for harmoniske komponenter i kraftsystemer blitt undersøkt. Harmoniske komponenter i kraftsystem har vært et problem i lang tid, men på grunn av den ...