• Positiv psykisk helse og mellommenneskelige relasjoner 

      Baklien, Børge (Doctoral thesis at NTNU;2016:33, Doctoral thesis, 2016)
      Sammendrag: I visjonen om det helsefremmende samfunnet utvides helsebegrepet til å omfatte stadig mer av menneskers hverdagsliv og aktiviteter som ikke er relatert til sykdom eller psykisk lidelse. Når helsebegrepet ...