• Validering av kvantitativ analysemetode for kotinin i serum på UPLC-MS/MS 

      Bakkour, Ammar; Ullerud, Andreas; Vestrheim, Nikolai (Bachelor thesis, 2021)
      I denne oppgaven utførte vi en forenklet validering av en ny metode for kvantifisering av kotinin i serum på UPLC-MS/MS. Vi undersøkte også om metoden kunne benytte en standardrekke basert på 4% bovint serumalbumin fortynnet ...