• Utvikling og validisering av metoder for styrkeberegning av kontorstoler 

      Bakkeng, Mads; Vedvik, Sigmund (Master thesis, 2011)
      Målet med oppgaven var å undersøke og identifisere eventuelle feil ved eksisterende beregninger utført av Validus Engineering, og fysiske tester utført av SINTEF. Videre skulle viutføre fysiske tester i henhold til standard ...