• The Fama-French Five-Factor Model and Norwegian Stock Returns 

      Bakken, Tellef (Master thesis, 2019)
      Eugene Fama og Kenneth French sin fem-faktor-modell er en god modell for å beskrive amerikanske selskapers avkastning. Modellen består av fem risikofaktorer tilknyttet markedet, selskapers markedsverdi, selskapers forhold ...