• Kostnadskalkulasjon i helsesektoren 

      Bakken, Mona; Kristiansen, Merethe B. (Master thesis, 2019)
      Norges befolkning blir stadig flere, samtidig som levealderen øker. Dette medfører en “eldrebølge” som vil kreve mer effektiv ressursutnyttelse enn vi har i dag. For å gjøre dette samtidig som pleietilbudet opprettholdes, ...