• Vurdering i KRLE: Dokumentanalyse av et undervisningsopplegg i KRLE 

      Bakken, Henriette (Bachelor thesis, 2021)
      Temaet for denne oppgaven er vurdering i KRLE. Denne oppgaven har som mål å se på ulike vurderingsformer man kan ta i bruk i en undervisningstime. Jeg skal undersøke følgende problemstilling: «Hvilke muligheter og utfordringer ...