• Å være nær ... på avstand 

      Bakken, Caroline (Master thesis, 2021)
      Andelen eldre i Norge er økende og antall personer med demens er økende - en trend som tilsynelatende varer fremover. Demografien tilsier en geografisk skjevfordeling med høyere andel demensrammede på bygda sammenlignet ...