• Linking Global and Regional Energy Strategies (LinkS) 

   Bakken, Bjørn Harald; Dalen, Kari; Graabak, Ingeborg; Knudsen, Jørgen Kjetil; Ruud, Audun; Warland, Leif; Wolfgang, Ove; Doorman, Gerard L.; Skar, Christian; Tomasgard, Asgeir; Valdes, Gerardo Alfredo Perez (SINTEF Energi. Rapport;, Research report, 2014)
   The LinkS project was designed to analyse how global long-term strategies can be used as guidelines for the development of energy supply and technology deployment in regional energy systems. In order to produce recommendations ...
  • Sluttbrukets betydning i energiplanlegging 

   Bjørland, Birger (Master thesis, 2008)
   Sammendrag Energi- og effektknapphet har i stor grad blitt kompensert for ved økt produksjon eller overføringskapasitet, og det har vært lite fokus på sluttbrukets betydning i tradisjonell energiplanlegging. Reduksjonspotensialet ...