• Utfordringer og problemer ved innredning av kjellere. 

      Bakkehaug, Kenneth (Master thesis, 2016)
      Innredninger av kjellere under terreng har vært å betrakte som risikokonstruksjoner. Byggefeil har medført helseplager, og privat - og samfunnsøkonomiske kostnader. Det er nødvendig med riktig og god kompetanse hos dem som ...