• Approximate search in misuse detection-based intrusion detection by using the q-gram distance 

   Bakke, Sverre (Master thesis, 2008)
   NORSK: Innbruddsdeteksjonssystemer har i de siste årene blitt en ofte brukt og viktig komponent i perimetersikringen for mange organisasjoner. Denne typen systemer bruker ofte en signaturbasert deteksjonsmodell for å ...
  • Kjøreopplæringssystem 

   Bakke, Sverre; Rinnan, Kenneth; Strømstad, Jonas (Bachelor thesis, 2006)
   Prosjektet er gjort på oppdrag fra Høgskolen i Gjøvik og i samarbeid med Thomtes trafikkskole. Målet med prosjektet var å få laget en applikasjon som kan forbedre og forenkle undervisningen ved tra fikkskolene. Kos er ...