• Ensomhet og utenforskap 

      Bakke, Delia Helen Nordheim (Bachelor thesis, 2022)
      I denne oppgaven tar jeg for meg temaene ensomhet og utenforskap hos ungdom og unge voksne, i alder 15-25. Teorien jeg har valgt til denne oppgaven er Hilary Cottam’s bok om relasjonell velferd. Jeg ser på hvordan relasjonell ...