• Dementes erfaringer med kommunikasjon med sykepleiere 

      Bakås, Linn Cecilie (Bachelor thesis, 2021)
      Hensikten med denne studien er å øke egen faglig kompetanse for å skape gode erfaringer for demente når det kommer til kommunikasjon. Metoden som er benyttet for å belyse problemstillingen er et systematisk litteratursøk ...