• Lek på lekeplassen for barn med fysiske funksjonsnedsettelser 

      Kankanen, Lyyti; Bagiran, Elmas Güven (Bachelor thesis, 2021)
      Abstrakt Innledning: Denne bacheloroppgaven i ergoterapi har fokus på bruken av lekeplasser og opplevelser knyttet til aktivitet, deltagelse og omgivelsene på forskjellige lekeplasser for barn med nedsatt fysisk ...