• Sjøledning vs. Vannbehandlingsanlegg 

      Eikeland, Lars Anders; Bader, Vebjørn Ernst (Bachelor thesis, 2021)
      Denne oppgaven har som mål å utforske på hvilken måte en kan etablere en trygg og sikker drikkevannsforsyning på Espa i Stange kommune. Kommunen har foreslått to alternativer, som er følgende: Alternativ 1. sjøledning fra ...