• Forebyggende Hjemmebesøk 

      Bachmann, Christina Iren (Bachelor thesis, 2021)
      Sammendrag Hensikt: Hensikten med denne bacheloroppgaven er å undersøke om sykepleiere kan anvende forebyggende hjemmebesøk hos den eldre befolkningen for å fremme helse, bidra til at eldre kan bo hjemme og dermed redusere ...