• Undersøkelse av laks- og sjøørretbestandene i Stordalselva på Sunnmøre 

      Baardsen, Ingvild. Pedersen, Haakon Arthur. Sørvik, Hanne Elise Gjelsten. (Bachelor thesis, 2019)
      Denne oppgaven handler om bestandsutvikling av laks og sjøørret i ei lokal elv på Sunnmøre. Oppgaven har hovedfokus på elvefasen til fisken. Det ble utført 5 kvalitative intervju, der det ble sett på historien til elva og ...