• Krise og mestring. Sykepleie til pasienter med nyoppdaget brystkreft. 

      Bruskeland, Malene; Bøygard, Ingveig Røragen (Bachelor thesis, 2011)
      NORSK: Temaet i denne oppgaven er krise og mestring, og hvordan sykepleiere kan yte best mulig sykepleie til pasienter med nyoppdaget brystkreft. Oppgaven omhandler kvinner, som enda ikke har gjennomgått klimakteriet. Med ...