• Investigating the Phototactic Response of Salmon Lice 

      Børset, Elisabeth (Master thesis, 2019)
      Lakselus er en av de største utfordringene i lakseindustrien i dag ved at de forårsaker store økonomiske tap og truer dyrevelferden. Ingen av de eksisterende metodene for å redusere infeksjonsraten forårsaket av lakselus ...