• Kreativitet og kreativ forståelse i barne- og ungdomsarbeiderfaget 

      Børresen, Tone (Master thesis, 2017)
      Denne studien har som hensikt å få fram betydningen av kreativitet og kreativ forståelse innen barne- og ungdomsarbeiderfaget. Jeg ser det slik at mer fokus på kreativitet og kreativ forståelse kan bli viktig yrkesrelevante ...