• Relasjonsbygging 

      Børresen, Line; Nielsen, Kristin Eskerud (Bachelor thesis, 2016-09-01)
      Bakgrunn: Personer som lider av schizofreni kan ha liten forståelse for sin lidelse. Dette kan føre til at personen blir innlagt på tvang fordi en kan være til fare for seg selv eller andre. Det kan være utfordrende for ...