• SalMar ASA Verdsettelse 

      Børresen, Henrik; Evensen, Jostein Ødegaard; Gandrud, Petter Blesvik; Stokvik, Filip Nystad (Bachelor thesis, 2020)
      Vi har valgt følgende problemstilling: Hva er SalMar ASA verdt pr. 31.12.2019? For å besvare problemstillingen har vi benyttet sekundærdata og analysert regnskapstall fra perioden 2015-2019. SalMar, med sin lange historie, ...