• Kunnskapsdeling i globale virtuelle team 

      Bøifot, Kristine; Skare, Kristine (Master thesis, 2020)
      En rekke organisasjoner anser i dag etableringen av globale virtuelle team (GVT) som nødvendig for å imøtekomme forutsetningene til et dynamisk samfunn med stadig større krav. Denne masteravhandlingen retter søkelyset mot ...