• Benchmarking through Performance Indicators for Norwegian Academic Libraries 

   Landøy, Ane; Raade, Johanne; Bøhn, Harald (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   How can leadership and strategic planning in academic libraries be based on statistical evidence - evidence based leadership? In this paper, the authors present how the National Library of Norway has led the way in developing ...
  • Visjon for nytt læringssenter og bibliotek ved NTNU-Dragvoll 

   Bøhn, Harald (Innblikk, 1502-3990; 4, Research report, 2002)
   NTNU har prioritert et nytt bibliotekbygg for humaniora og samfunnsfag på første plass på lista over byggetiltak. Bibliotekdirektøren nedsatte i januar 2002 en komité med deltakere fra fakultetene på Dragvoll, Universite ...