• Investigation of important steps in Palmaria palmata cultivation 

   Bøe, Renate Rimstad (Master thesis, 2019)
   Økt etterspørsel av rødalgen Palmaria palmata øker interessen for kultivering av denne arten i Norge. Mer forskning innen viktige trinn i P. palmata kultivering er nødvendig for at stor skala kultivering skal bli mulig. I ...
  • Renskefiskens adferd i naturlig miljø og merd. 

   Fylling, Alice Danielle Røyset; Bøe, Renate Rimstad; Hagen, Guro Mette (Bachelor thesis, 2016)
   Denne oppgaven gjør rede for rensefiskens atferd i naturlig miljø og i merd, sett i velferdssammenheng. Oppgaven omhandler artene rognkjeks og berggylt, der rognkjeks blir mest vektlagt. Hensikten er å se om miljøet i merd ...