• Boligprisens påvirkning på nyetableringer 

      Bø, Ingrid Vikan; Romstad, Ingrid Melhus (Master thesis, 2021)
      Små og mellomstore bedrifter utgjør en viktig del av økonomien i Norge. I løpet av livet vil 90% av nordmenn bo i en selveid bolig og dette kan være en kilde til kapital for gründere. Det vil derfor være verdifullt å ...