• Antenne til bruk i DSRC-brikke 

      Bæren, Mats Møller (Master thesis, 2012)
      DSRC er et system for enveis eller toveis trådløs kommunikasjon med kort til medium rekkevidde,som blant annet brukes til å automatisere innkreving av bompenger i de største byene i Norge. Systemet benytter en interrogator ...