• Romantic Fiction and the Controversy of 'Desire' 

      Båtstrand, Johanne Marie (Bachelor thesis, 2022)
      Charlotte Brontës Jane Eyre og Colleen Hoovers It Ends with Us fremstiller kvinnelig begjær i populære romantiske romaner i sammenheng med politikk- og samfunnsdebatter relevant for deres samtid. I Jane Eyre er begjær ...