• Automatisk visuelt inspeksjonssystem 

   Bårdsen, Per Gunnar (Master thesis, 2006)
   Denne hovedoppgaven er rettet mot en praktisk implementasjon av et automatisk visuelt inspeksjonssystem. På bakgrunn av en serie av treningsbilder er målsetningen at systemet skal kunne klassifisere objekters avbildninger ...
  • Automatisk visuelt inspeksjonssystem 

   Bårdsen, Per Gunnar (Master thesis, 2006)
   Denne hovedoppgaven er rettet mot en praktisk implementasjon av et automatisk visuelt inspeksjonssystem. På bakgrunn av en serie av treningsbilder er målsetningen at systemet skal kunne klassifisere objekters avbildninger ...