• Lydforhold i videregående skoler 

      Bårdsen, Marianne; Årvåg, Ida Beyer; Fjølstad, Jørgen (Bachelor thesis, 2019)
      “Lydforhold i videregående skoler” er oppgavens tittel. Å høre er en forutsetning for å lære. Gode akustiske forhold er viktig for læring, og spesielt i skolen er gode lydforhold svært viktig da innlæringen i stor grad ...