• Development of a Francis Turbine Test Rig at Kathmandu University 

      Bådsvik, Julia Kiri Ellinor (Master thesis, 2019)
      Denne masteroppgaven er en del av prosjektet EnergizeNepal, som har som mål å utvikle og bygge en francisturbin-testrigg for Universitetet i Kathmandu som oppfyller kravene i IEC60193. Nepal har store vannkraftressurser, ...