• Operasjonssykepleiernes erfaringer med teamarbeid og pasientsikkerhet 

      Aven, Trude (Master thesis, 2021)
      Bakgrunn: Det har vært et økt fokus på pasientskader i helsetjenesten både globalt og nasjonalt i de senere årene, og forskning viser at det er viktig å jobbe i velfungerende team for å gi god pasientsikkerhet i helsetjenesten. ...